Tuore raportti: Robottien yleistyminen ei johda massatyöttömyyteen

IlmiötOma Talous

Tuore raportti: Robottien yleistyminen ei johda massatyöttömyyteen

Oma Aika arkisto | TEKSTI Oma Aika

Tuore raportti: Robottien yleistyminen ei johda massatyöttömyyteen

Robottien ja automatiikan avulla voitaisiin jo nyt teettää viiden­nes sairaaloiden sairaanhoitajien ja vanhusten pitkäaikaishoidon lähihoitajien töistä, selviää tuoreesta raportista.

Teksti Jarmo Aaltonen

Kuva Fotolia

Robottien ja automatiikan avulla voitaisiin jo nyt teettää viiden­nes sairaaloiden sairaanhoitajien ja vanhusten pitkäaikaishoidon lähihoitajien töistä, dosentti Mari Kangasniemi ja tietokirjailija Cristina Andersson arvioivat Elin­keinoelämän valtuuskunnan (EVA) raportissa.

Tätä nykyä hoitotyöntekijän viisipäiväisestä työviikosta ar­violta alle kolme päivää kuluu välittömässä potilastyössä.

Loput ajasta menee muun muassa suunnitteluun, välineiden huoltamiseen, hoidon dokumentointiin sekä potilaiden ja tavaroiden siirtelyyn. Jo olemassa oleva robotiikka soveltuu potilai­den ja tarvikkeiden kuljetteluun, lääkkeiden annosteluun ja jakeluun sekä potilaiden elintoimintojen seurantaan.

Robotiikka voisi vapauttaa hoito­työntekijät varsinaiseen potilastyö­hön, joka vaatii asiantuntijuutta ja jota koneilla ei voi tehdä, kirjoitta­jat uskovat.

Töiden korvaaminen robotiikalla tuskin johtaisi hoi­totyöntekijöiden vähenemiseen, sillä väestön ikääntyminen lisää työvoimatarvetta.

Raportin mukaan robottien yleistyminen ei johda muutenkaan massatyöttömyyteen. Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan arviolta seitsemän prosenttia nykyisistä työpaikoista voitaisiin Suomessa korvata automatisoin­nilla 20 vuoden kuluessa.

Suomen luku jää useita muita OECD-maita alhaisemmaksi.

Lähes kaikkien am­mattien sisältö muuttuu, kun osan tehtävistä tekee robotti ja loput ihminen, raportissa arvioidaan.

Lähde: Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? (EVA)