Tilaus- ja toimitusehdot

Tilausehtoja sovelletaan LehtiMoguli Oy:n kustantamien painetun sekä digitaalisen median tai niiden yhdistelmien tilauksiin. Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä tilausehtoja.

Tilaajan on oltava täysi-ikäinen tai hänellä on oltava holhoojan suostumus tilaukseen.

Tilauksen tehdessään tilaaja antaa automaattisesti suostumuksen liittää tilaajan tiedot LehtiMoguli Oy:n asiakasrekisteriin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään. Edellä mainituissa voidaan käyttää sähköisiä välineitä kaikissa mahdollisissa muodoissa. Tilaajalla on oikeus kieltää tällaisten viestien lähettäminen olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Painetun median toimittamisessa noudatetaan Postin jakeluehtoja. Ulkomaille lähetettävien lehtien tilaushintoihin lisätään postimaksu. Tilaus alkaa seuraavasta numerosta tai seuraavan kuukauden alusta. Tilaus on voimassa lähtökohtaisesti jatkuvana tilauksena eikä sitä tarvitse erikseen uusia. Mikäli tilaus on määräaikainen, tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson päättyessä.

Jatkuva tilaus on aina halvempi, kuin vastaavan pituinen määräaikaistilaus.

Jatkuva tilaus jatkuu voimassaolevalla tilaushinnalla automaattisesti tarjousjakson päätyttyä.

Jatkuvan tilauksen voi irtisanoa kahta viikkoa ennen seuraavan tilausjakson alkamista. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken tilausjakson. Tilauksen voi päättää soittamalla asiakaspalveluun tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse.

Tilaus alkaa lähtökohtaisesti seuraavasta mahdollisesta numerosta, kuitenkin kuukauden sisällä tilauksen teosta.

Asiakkaalla on oikeus Kuluttajasuojalain 6. luvun mukaiseen etämyynnissä tekemäänsä tilauksen peruuttamiseen 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruutuksen voi tehdä joko puhelimitse tai kirjallisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. LehtiMoguli Oy on oikeutettu perumaan kaikki LehtiMogulin tai siihen kuuluvien yhtiöiden lehdet, verkkopalvelut tai sähköiset julkaisut asiakkaalta, mikäli asiakkaan maksu on myöhässä eikä sitä makseta viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. LehtiMoguli Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen käynnistämisestä.

LehtiMoguli Oy ei vastaa viivästymisistä tai asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisistä vahingoista. LehtiMoguli ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen, mikäli tuotteessa tai palvelussa on käyttökatko, käyttö estyy, on puutteellinen, toimii virheellisesti tai aiheuttaa asiakkaan laitteisiin vikoja tai häiriöitä. LehtiMoguli Oy pidättää oikeuden muuttaa tilaus- ja toimitusehtoja.