Opas
Hyvinvointi

Kirsi-Marja Savola

re­sep­ti Mari Har­ju­la

SALMIAKKILAKRITSITUUTIT

Salmiakki-lakritsituutit täytetään turkinpippurilla ja itse tehdyllä lakritsikastikkeella höystetyllä jäätelöllä. Koristeeksi valkosuklaata ja strösseleitä.

6–8 kpl

Jää­te­lö­mas­sa:

2 dl kuo­hu­ker­maa

4 dl täys­mai­toa

4–5 kel­tu­ais­ta

1 ½ dl so­ke­ria

noin ½ dl tur­kin­pip­pu­ri­rou­het­ta

Lak­rit­si­kas­ti­ke:

10 kpl (á 19 g) Kick-lak­rit­si­tof­fee­pa­tu­koi­ta

2 dl kuo­hu­ker­maa

1 va­nil­ja­tan­ko

Li­säk­si:

6–8 voh­ve­li­töt­te­röä

100 g val­ko­suk­laa­ta

noin 1 dl sal­mi­ak­ki­hip­pu­ja tai

lak­rit­sist­rös­se­lei­tä

1. Val­mis­ta jää­te­lö­mas­sa. Kuu­men­na

ker­ma ja mai­to kie­hu­vak­si.

Vaah­do­ta kel­tu­ai­set ja so­ke­ri. Li­sää

kel­tu­ais­vaah­toon kuu­ma ker­ma­mai­to

koko ajan se­koit­ta­en.

2. Kaa­da seos pak­su­poh­jai­seen

kat­ti­laan ja kuu­men­na sitä to­del­la

mie­dol­la läm­möl­lä. Vat­kaa se­os­ta

koko ajan noin 8–10 mi­nuut­tia,

kun­nes se sa­ke­nee. Voit kaa­taa

se­ok­sen myös te­räs­kul­hoon ve­si­hau­teen

pääl­le ja sa­keut­taa sen

sii­nä vat­ka­ten. Seos on val­mis­ta,

kun se on va­nil­ja­kas­ti­ke­mais­ta ja

pak­su vaah­to­se­os on hä­vin­nyt

pin­nal­ta. An­na jääh­tyä täy­sin kyl­mäk­si

jää­kaa­pis­sa.

3. Val­mis­ta lak­rit­si­kas­ti­ke. Pil­ko

lak­rit­si­tof­feet kat­ti­laan ja mit­taa

jouk­koon ker­ma. Kuu­men­na kie­hu­vak­si

ja kei­tä kes­ki­läm­möl­lä,

kun­nes tof­fee­pa­lat ovat su­la­neet

ker­man jouk­koon. Jat­ka kuu­men­ta­mis­ta

vä­lil­lä se­koit­ta­en vie­lä

muu­ta­man mi­nuu­tin ajan. Ota

kat­ti­la lie­del­tä ja an­na jääh­tyä.

4. Lai­ta jää­te­lö­mas­sa jää­te­lö­ko­nee­seen

ja an­na ko­neen käy­dä

noin puo­li tun­tia. Pyö­räy­tä lop­pu­vai­hees­sa

jouk­koon tur­kin­pip­pu­ri­rou­he

ja puo­let lak­rit­si­kas­tik­kees­ta.

Lu­si­koi seos pa­kas­te­vuo­kaan

ker­rok­sit­tain lo­pun lak­rit­si­kas­ti­keen

kera ja lai­ta muu­ta­mak­si

tun­nik­si pa­kas­ti­meen jäh­met­ty­mään.

Il­man jää­te­lö­ko­net­ta voit

pa­kas­taa mas­san ja se­koit­taa sitä

puo­len tun­nin vä­lein säh­kö­vat­kai­mel­la

yh­teen­sä kol­me ker­taa.

5. Pa­loit­te­le val­ko­suk­laa pak­su­poh­jai­seen

kat­ti­laan. Kuu­men­na

mie­dol­la läm­möl­lä koko ajan se­koit­ta­en,

kun­nes suk­laa on su­la­nut.

Siir­rä kat­ti­la pois lie­del­tä.

6. Lai­ta sal­mi­ak­ki­hi­put tai strös­se­lit

kul­hoon. Kas­ta voh­ve­li­töt­te­rön

reu­nat en­sin val­ko­suk­laas­sa ja sit­ten

ko­ris­teis­sa. An­na töt­te­röi­den

jäh­met­tyä lei­vin­pa­pe­rin pääl­lä.

7. Ota jää­te­lö­kau­hal­la jää­te­lös­tä

pal­lo­ja ja tar­joi­le ne ko­ris­tel­luis­ta

voh­ve­li­töt­te­röis­tä.

Val­mis­tu­sai­ka: noin 30 mi­nuut­tia

+ jää­ty­mi­sai­ka jää­te­lö­ko­nees­sa

30 mi­nuut­tia

Vai­keu­sas­te: hie­man työ­läs

Hin­ta: noin 12 eu­roa

Lue Myös