Kilpailu

Mareen Fischinger

Paras juttu 1/2020

Valitse Oman Ajan 1/2020 paras juttu ja voita Vileda Steam höyrymoppi. Vastaa viimeistään 27.1.2020.

Vi­le­da Steam höy­ry­mop­pi pe­see puu-, klink­ke­ri- ja muo­vi­lat­ti­at hy­gie­e­ni­sen puh­taak­si pel­käl­lä höy­ryl­lä – täy­sin il­man ke­mi­kaa­le­ja. Mik­ro­kui­tu puh­dis­taa te­hok­kaas­ti myös

ras­vai­sen ja pint­ty­neen lian. Mop­pi on hy­gie­e­ni­nen: se tap­paa 99,9 % bak­tee­reis­ta (tes­tat­tu ko­li­bak­tee­ril­la).

Ar­vo 90 eu­roa.

Ar­vom­me kak­si pal­kin­toa.

Fill out my online form.

Ar­von­nan sään­nöt

Leh­ti­Mo­gu­li Oy jär­jes­tää ar­von­nan, jon­ka voit­to­na on Vi­le­da Steam höy­ry­mop­pi, ar­vo 90 €. Ar­von­ta suo­ri­te­taan 28.1.2020 ja sii­hen osal­lis­tu­vat kaik­ki vii­meis­tään 27.1. vas­tan­neet. Osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä ti­laus­ta. Ar­von­taan voi osal­lis­tua vain ker­ran/hen­ki­lö. Voit­ta­jal­le il­moi­te­taan voi­tos­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Voit­ta­jan nimi voi­daan jul­kais­ta Leh­ti­Mo­gu­li Oy:n leh­dis­sä tai in­ter­net-si­vuil­la. Ar­pa­jais­ve­ron mak­saa Leh­ti­Mo­gu­li Oy Leh­ti­Mo­gu­li Oy:n hen­ki­lö­kun­ta per­hei­neen ei voi osal­lis­tua ar­von­taan. An­ta­mi­a­si yh­teys­tie­to­ja voi­daan käyt­tää ja luo­vut­taa suo­ra­mark­ki­noin­tiin hen­ki­lö­tie­to­lain mu­kai­ses­ti. Ha­lu­tes­sa­si voit kui­ten­kin kiel­tää yh­teys­tie­to­je­si käy­tön/luo­vu­tuk­sen il­moit­ta­mal­la sii­tä asi­a­kas­pal­ve­luun: omaa­i­ka@jai­com.com tai puh. 03 42465341.

Lue Myös