Oma Aika lehden -asiakaspalvelu

Asi­a­kas­pal­ve­lu pal­ve­lee si­nua ar­ki­sin klo 8-16 nu­me­ros­sa 03 4246 5341 ja säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­sa

omaa­i­ka@jai­com.com

Leh­den ti­laus

Voit ti­la­ta Oma Ai­ka -leh­den osoit­tees­ta omaa­i­ka­leh­ti.fi/ti­laa

Toi­mi­tuk­sen yh­teys­tie­dot

Ta­voi­tat toi­mi­tuk­sen osoit­teis­ta:

Pää­toi­mit­ta­ja Anu Vir­nes-Kar­ja­lai­nen anu.vir­nes-kar­ja­lai­nen@el­mo­me­dia.fi tai p. 040 7464451

Tuottaja Eeva-Maria Lidman eeva-maria.lidman@el­mo­me­dia.fi tai p. 040 779 0108

Tu­tus­tu leh­teen

Voit tu­tus­tua leh­teen osoit­tees­sa www.omaa­i­ka­leh­ti.fi