Artikkeli

Vinkkejä Gdanskiin

Gdansk on Puolan Itämeren-rannikon vireä keskus. Kaupunki huokuu hansakaupungin ylvästä historiaa. Sinne matkustaa edullisesti.

Van­has­sa kau­pun­gis­sa  ra­vin­to­loi­ta on uli­ca Dlu­gan ja Dlugi Torg -au­ki­on tun­tu­mas­sa sekä Ma­ri­a­ca- ja Piw­na -ka­duil­la.

●  Ke­sää lu­kuun ot­ta­mat­ta ho­tel­leil­la on edul­li­sia tar­jouk­sia. Po­de­wils on bou­ti­que-ho­tel­li van­has­sa kau­pun­gis­sa Veik­se­lin tun­tu­mas­sa. Ho­tel Gdansk on en­ti­nen 1600-lu­vun vil­ja­ma­ka­sii­ni, uu­des­sa sii­ves­sä on upea kyl­py­lä.

●  Os­tos­kes­kuk­sia ja kaup­po­ja on Glown-pää­rau­ta­tie­a­se­man ja van­han kau­pun­gin vä­li­sel­lä alu­eel­la. Kä­si­työt, tai­de, ko­rut, suk­laa ovat hy­viä tu­li­ai­sia.

●  Tu­li­ai­set: Puo­la­lai­set vaat­teet ja asus­teet ovat edul­li­sia, sa­moin Dr Ire­ne Eri­nin ja Der­mi­can kor­ke­a­laa­tui­set ihon­hoi­to­tuot­teet. Kaup­pa­hal­lis­ta (Hala Tor­go­wa) löy­tyy mm. mak­ka­roi­ta ja juus­to­ja.  Dan­zi­ger Gold­was­ser -yrt­ti­li­köö­ri on te­räs­tet­ty kul­ta­hi­puil­la.

● Li­sää tie­toa: po­len.tra­vel.se. Wizz Air len­tää Tu­rus­ta Gdans­kiin edul­li­ses­ti.

Teks­ti ja ku­vat Tert­tu Le­vo­nen

Lue li­sää Oma Ai­ka -leh­des­tä 8/2014.

Lue Myös