Artikkeli

Sveitsi salpaa hengen kesälläkin

Sveitsissä on kesälläkin paljon nähtävää esimerkiksi Jungfraun ja Haslitalin alueilla, jonne hurauttaa autolla Zurichistä parissa tunnissa.

Jungf­rau on Ber­nin Al­peil­la si­jait­se­van Jungf­rau-vuo­ris­to­a­lu­een kor­kein huip­pu, 4158 met­riä me­ren pin­nas­ta. Sen ym­pä­ris­tös­sä on vie­hät­tä­viä vuo­ris­to­ky­liä, jois­ta kaik­kiin ei edes au­tol­la pää­se, mut­ta pik­ku­rui­set ju­nat ka­pu­a­vat jyrk­ki­ä­kin vuo­ren­rin­tei­tä ket­te­räs­ti 3 500 met­rin kor­keu­del­le Al­peil­le.

Has­li­tal on puo­les­taan Aa­re­jo­en ala­juok­sun 40 ki­lo­met­riä pit­kä laak­so, joka erot­taa Ber­nin Al­pit Urin Al­peis­ta.

Jungf­raun alu­eel­la on hui­kai­se­vat nä­kö­a­lat, upei­ta ve­si­pu­touk­sia ja mai­ni­ot pa­tik­ka­maas­tot Al­peil­la. Has­li­ta­lis­sa pää­see pa­ti­koi­maan ma­han­poh­jaa kut­kut­ta­val­le riip­pu­sil­lal­le tai ki­lo­met­rin mel­kein pys­ty­suo­raan nou­se­val­la Eu­roo­pan jyr­kim­mäl­lä ju­na­ra­dal­la.

Toki las­ket­te­lu­kin on­nis­tuu Sveit­sis­sä myös kes­ki­ke­säl­lä.

Lue koko ar­tik­ke­li Oma Ai­ka -leh­des­tä 1–2/2015.

JAR­MO AAL­TO­NEN TEKS­TI / MIKA POL­LA­RI KUVA

Oma Ai­ka 1–2/2015

Lue Myös