Artikkeli

Parhaat vinkit Prahaan

Tsekin pääkaupunki Praha pulppuaa historiaa, kulttuuria, kahviloita ja oluttupia.

Tse­kin pää­kau­pun­ki Praha pulp­pu­aa his­to­ri­aa, kult­tuu­ria, kah­vi­loi­ta ja olut­tu­pia.

Ei kan­na­ta mis­sa­ta Pra­han lin­naa, Ta­sa­val­lan au­ki­o­ta hal­lit­se­vaa kau­pun­gin ko­mein­ta ju­gend­ra­ken­nus­ta Kau­pun­gin­ta­loa, vil­kas­ta Kaar­len­sil­taa ei­kä van­haa kau­pun­kia pu­tiik­kei­neen, gal­le­ri­oi­neen ja kah­vi­loi­neen.

Lo­ka­kuun 2014 Oma Ai­ka -leh­des­sä myös Pra­haan ra­kas­tu­neen slo­va­kin vin­kit nä­ke­mi­sen ar­voi­sis­ta lem­pi­pai­kois­ta.

HEL­JÄ LAUK­KA­NEN / TEKS­TI JA KU­VAT

Lue li­sää Oma Ai­ka -leh­des­tä 10/2014.

Lue Myös