Artikkeli

Mitä hygge on?

Villasukat, korvapuusteja, kuppi kaakaota. Niiden liepeiltä löytyy muotivillitys hyggen syvin olemus.

Sak­sa­lai­sil­la on Gemüt­lich­keit, ruot­sa­lai­sil­la mys, rans­ka­lai­sil­la joie de viv­re. Tans­ka­lai­sil­la on hyg­ge – ja nyt sitä ha­lu­a­vat kaik­ki.

Hyg­ge tar­koit­taa tie­tois­ta hy­vän olon vaa­li­mis­ta – yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan teen sie­mai­lua kynt­ti­län­va­los­sa läm­pi­män vil­tin al­la. Se on lä­heis­tä su­kua ko­toi­lul­le; to­sin hyg­gen ma­kuun voi pääs­tä myös mu­ka­vas­sa kort­te­li­ra­vin­to­las­sa tai mök­ki­sau­nan te­ras­sil­la.

− Kyse on elä­män­ta­vas­ta ja asen­tees­ta. Sii­tä, et­tä ra­ken­taa on­nel­li­suut­ta ja hy­vää miel­tä ar­jen pien­ten asi­oi­den va­raan, ei tu­le­vai­suu­des­sa hää­möt­tä­vän maa­il­ma­nym­pä­rys­mat­kan, ku­vai­lee tans­ka­lai­nen on­nel­li­suus­tut­ki­ja Meik Wi­king.

Tätä asen­net­ta ei voi os­taa tai mi­ta­ta ra­has­sa. Kyse on en­nem­min­kin kaa­ka­os­ta ja kor­va­puus­tis­ta kuin samp­pan­jas­ta ja os­te­reis­ta.

Il­miö ve­to­aa nos­tal­gi­an­kai­puu­seen: tek­no­lo­gi­as­ta va­paan, hi­taan maa­lai­se­lä­män ihan­noin­tiin. Lem­peyt­tä tul­vi­va hyg­ge on ko­vaa va­luut­taa ku­ri­na­lais­ten muo­ti­die­et­tien ja Kon­Ma­ri-sii­vous­vil­li­tyk­sen jäl­keen.

Mut­ta het­ki­nen, ei­kö hyg­ge ole vä­hän tyl­sää?

– Eh­dot­to­mas­ti! nau­raa Wi­king.

– En mis­sään ni­mes­sä suo­sit­te­le sitä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti.

Lue myös:

Vain 20 mi­nuut­tia päi­väs­sä: Näin py­säy­tät ah­dis­ta­vat aja­tuk­set

Tie­sit­kö, et­tä tuh­laat ai­kaa­si mul­ti­tas­kaa­mal­la?

Kur­kit­ko jat­ku­vas­ti säh­kö­pos­te­ja?

Lue Myös