Artikkeli

SAN­NA-KAI­SA HON­GIS­TO TEKS­TI / MIKA POL­LA­RI KU­VAT

Kun erilaiset olivat kummajaisia

Archie, 51, ja Sinikka, 68, varttuivat aikana, jona homoseksuaalisuus tuomittiin vääränä, jopa rikollisena. Silti he ovat löytäneet myös onnea.

Si­nik­ka, 68, ja Arc­hie, 51, vart­tui­vat ai­ka­na, jona ho­mo­sek­su­aa­li­suus tuo­mit­tiin vää­rä­nä, jopa ri­kol­li­se­na. Sil­ti he ovat löy­tä­neet myös on­nea.

Si­nik­ka he­rä­si sek­su­aa­li­seen suun­tau­tu­mi­seen­sa 25-vuo­ti­aa­na. Sitä en­nen hän sai kak­si las­ta avi­o­lii­tos­sa mie­hen kans­sa.

Arc­hie vart­tui ah­das­mie­li­sel­lä Poh­jan­maal­la, mis­sä tyt­tö­jen kans­sa leik­ki­vää tai­teel­lis­ta poi­kaa pi­det­tiin kum­ma­jai­se­na. Kun hän oli noin 16-vuo­ti­aa­na tun­nus­ti ho­mou­ten­sa, äi­ti il­moit­ti tien­neen­sä asi­an jo, ei­kä va­paa­mie­li­nen isä­kään  ih­meem­min ni­ko­tel­lut.

 

Lue Myös