Artikkeli

Teks­ti ja Kuva An­na-Lii­sa Hä­mä­läi­nen

Guangzhou, Kiina: 3 x hotellisuositus

Guangzhou on yli 13 miljoonan asukkaan kaupunki. Vastapainoksi hälinälle ja saastesumuiselle ilmalle matkailija voi suoda itselleen hyvän hotellin. Ylellisyyttäkin saa edullisemmin kuin Euroopassa.

LN Gar­den Ho­tel

1980-lu­vul­la ra­ken­net­tu, suu­ri ho­tel­li­komp­lek­si si­jait­see Gu­angz­houn van­has­sa osas­sa.  Koos­taan huo­li­mat­ta se on viih­tyi­sä. Au­la on jopa mah­ti­pon­ti­nen sei­nä­ko­ris­tei­neen ja kuk­kais­tu­tuk­si­neen, ku­ten ku­vas­ta nä­kyy. Run­sas aa­mi­ai­nen si­säl­tää kaik­kea dim su­mis­ta crois­san­tei­hin, nek­ta­rei­ta ja ja­pa­ni­lai­sia herk­ku­ja, kos­ka keit­ti­ö­mes­ta­ri on ja­pa­ni­lai­nen. Ho­tel­lil­ta pää­see no­pe­as­ti ka­tu­vi­li­nään. Lä­hel­lä si­jait­see myös ai­to kii­na­lai­nen tuo­re­to­ri, jol­la riit­tää ih­met­te­le­mis­tä.  Huo­ne alk. noin 130 € /  yö. Li­sää tie­toa: https://www.gar­den­ho­tel­gu­angz­hou.com

Ho­tel LN Five

Vii­me syk­sy­nä ava­tus­sa bou­ti­que-ho­tel­lis­sa on 32 huo­net­ta. Bou­ti­que-ho­tel­lit te­ke­vät vas­ta tu­lo­aan Kii­naan. Tyy­lik­kääs­sä, si­sus­tuk­sel­taan mo­der­nis­sa ra­vin­to­las­sa nau­tim­me lois­ta­van lou­naan. Huo­ne alk. noin 115 € / yö. http://ln-ho­tel-five.gu­angz­hou­ho­telsc­hi­na.com

Park Hy­att

Ja­pa­ni­lai­sen wau-ark­ki­teh­tuu­ri­toi­mis­ton Su­per­po­ta­ton suun­nit­te­le­ma ho­tel­li hoh­taa uu­tuut­taan. Ja se on wau. Ho­tel­lin si­suk­siin on upo­tet­tu ko­ko­nai­nen pe­rin­ne­ta­lo puu­leik­kaus­ko­ris­tei­neen. Au­la­ti­lo­ja ko­ris­ta­vat puu­tai­de­te­ok­set. Ra­vin­to­la avo­keit­ti­öi­neen on tyy­li­käs ja ruo­ka su­per­hy­vää. Kau­niil­la il­mal­la kat­to­te­ras­sil­ta nä­kyy kau­as, mut­ta nyt em­me tih­ku­sa­teen ja su­mun ta­kia näh­neet il­ta­pi­me­äl­lä muu­ta kuin him­mei­tä va­lo­pilk­ku­ja.  Huo­ne alk. noin 235 € / yö. http://gu­angz­hou.park.hy­att.com/en/ho­tel/

Huo­maa!

- Ho­tel­leis­sa wifi toi­mii yleen­sä hy­vin. Kaik­ki Goog­le-omis­tei­nen on kiel­let­tyä, eli Fa­ce­book- ja Twit­ter-päi­vi­tyk­siä ei Kii­nas­sa voi teh­dä.

- Ho­tel­lien ja mat­kai­lu­näh­tä­vyyk­sien hen­ki­lö­kun­ta pu­huu eng­lan­tia, hy­vin tai aut­ta­vas­ti. Ka­dul­la ja ta­val­li­sis­sa puo­deis­sa näin ei ole.

Ho­tel­lien hin­nat: ho­tels.com, park­hy­att.com

Lue Myös