Artikkeli

Burma hurmaa luonnollaan ja ihmisillään

Vähitellen turismille avautuvassa eksoottisessa Burmassa eli Myanmarissa monikaan asia ei ole niin kuin olettaisi.

Vä­hi­tel­len tu­ris­mil­le avau­tu­vas­sa ek­soot­ti­ses­sa Bur­mas­sa eli My­an­ma­ris­sa mo­ni­kaan asia ei ole niin kuin olet­tai­si.

Tämä en­ti­nen brit­tien siir­to­maa on pin­ta-alal­taan Kaak­kois-Aa­si­an suu­rin maa, jos­sa riit­tää ih­me­tel­tä­vää niin luon­nos­sa, kult­tuu­ris­sa kuin ih­mi­sis­sä­kin.

”Bur­ma on us­ko­mat­to­man kau­nis ja kieh­to­va maa, jos­sa pää pyö­rii väk­kä­rä­nä”, kir­joit­taa Oma Ai­ka -leh­den toi­mit­ta­ja Ei­ja Aa­te­la.

Lue Ei­jan mat­ka­jut­tu lo­ka­kuun 2014 nu­me­ros­ta.

EI­JA AA­TE­LA TEKS­TI / AI­NO SAL­MI KU­VAT

Lue li­sää Oma Ai­ka -leh­des­tä 10/2014.

Lue Myös