Artikkeli

Aperitiiville Milanoon

Aperitiivit kuuluvat milanolaisten elämänmenoon. Tutustu juomakulttuuriin Piazza Duomon läheisissä trendikkäissä baareissa.

Mi­la­noon on mon­ta syy­tä men­nä. Yk­si syy on naut­tia ai­nut­laa­tui­ses­ta ape­ri­tii­vi­kult­tu­ris­ta, jon­ka sa­no­taan saa­neen al­kun­sa Mi­la­nos­ta ja Cam­pa­ris­ta.

Klas­sik­ko­juo­ma syn­tyi 1860 Gas­pa­re Cam­pa­rin kek­si­män sa­lai­sen re­sep­tin poh­jal­ta. Kat­ke­ran ma­ke­an juo­man re­sep­tin sa­no­taan ole­van vain kol­men ih­mi­sen tie­dos­sa.

1800-lu­vun lo­pul­ta tä­hän päi­vään sa­mal­la pai­kal­la si­jain­nut Cam­pa­ri­no Bar on täy­del­li­nen aloi­tus­koh­de ape­ri­tii­vei­hin tu­tus­tu­mi­ses­sa. Baa­ris­sa on edel­leen käy­tös­sä kek­sin­tö, jol­la soo­da­ve­si saa­daan suo­raan kel­la­ris­ta ra­vin­to­laan ja cock­tai­lei­hin. Toi­nen mai­nio vaih­to­eh­to on Ter­raz­za Ape­rol, jos­ta on hui­kea nä­ky­mä Duo­mol­le. Mi­la­nos­sa drink­kien kans­sa tar­jo­taan pien­tä suo­lais­ta syö­tä­vää. Usein tar­joi­lu on niin run­sas, et­tä sil­lä voi jopa kor­va­ta ate­ri­an. Niin mi­la­no­lai­set­kin

töi­den jäl­keen te­ke­vät.

.

Anu Vir­nes-Kar­ja­lai­nen teks­ti / Bren­dan De­la­ny ku­vat

Oma Ai­ka 1/2014

Lue Myös